Archive for the ‘First Prefix’ Category

WANG KERTAS MALAYSIA RM100 EDISI KE-12 (PREFIX PERTAMA AA)

August 2, 2012

Penerangan :-

Wang Kertas Negara Malaysia
Nilai Muka : RM100
Edisi : Ke-12 (2012)
Governor : Tan Sri Dato’ Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz
No Siri : AA9690984
Remark : Prefix Pertama
Tahap Gred : UNC

Advertisements

WANG KERTAS MALAYSIA RM20 EDISI KE-12 (PREFIX PERTAMA AA & RUNNING NUMBER)

August 1, 2012

Penerangan :-

Wang Kertas Negara Malaysia
Nilai Muka : RM20
Edisi : Ke-12 (2012)
Governor : Tan Sri Dato’ Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz
No Siri : AA3962601, AA3962602 & AA3962603
Remark : Prefix Pertama & Running Number
Tahap Gred : UNC

WANG KERTAS MALAYSIA RM10 EDISI KE-12 (PREFIX PERTAMA AA & RUNNING NUMBER)

August 1, 2012

Penerangan :-

Wang Kertas Negara Malaysia
Nilai Muka : RM10
Edisi : Ke-12 (2012)
Governor : Tan Sri Dato’ Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz
No Siri : AA0052901, AA0052902 & AA0052903
Remark : Prefix Pertama & Running Number
Tahap Gred : UNC

WANG KERTAS MALAYSIA RM5 EDISI KE-12 (PREFIX PERTAMA AA & RUNNING NUMBER)

August 1, 2012

Penerangan :-

Wang Kertas Negara Malaysia
Nilai Muka : RM5
Edisi : Ke-12 (2012)
Governor : Tan Sri Dato’ Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz
No Siri : AA3867501, AA3867502 & AA3867503
Remark : Prefix Pertama & Running Number & Polymer
Tahap Gred : UNC

WANG KERTAS MALAYSIA RM1 EDISI KE-12 (PREFIX PERTAMA AA & RUNNING NUMBER)

August 1, 2012

Penerangan :-

Wang Kertas Negara Malaysia
Nilai Muka : RM1
Edisi : Ke-12 (2012)
Governor : Tan Sri Dato’ Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz
No Siri : AA2057201, AA2057202 & AA2057203
Remark : Prefix Pertama & Running Number & Polymer
Tahap Gred : UNC